Open Source Software

Til brug for udvikling af vores løsninger benytter vi en høj andel af Open Source Software.

I tråd med disse betingelser har vi her listet, hvad der bliver brugt til hvilke løsninger.

NCC Min Bolig App:

Flutter

Django + Django REST framework

MongoDB